360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

privacyverklaring

360test Privacybeleid

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Ingangsdatum: 25-5-2018
Laatste wijziging: 25-5-2018

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Over dit beleid
 3. Uw rechten en voorkeuren: keuze en controle
 4. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?
 5. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?
 6. Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
 7. Delen van uw persoonlijke gegevens
 8. Bewaren en verwijderen van gegevens
 9. Overdracht naar andere landen
 10. Koppelingen
 11. Beveiliging van uw gegevens
 12. Kinderen
 13. Wijzigingen in dit privacy beleid
 14. Contact met ons opnemen

 

1. Inleiding

Bedankt dat u 360test hebt gekozen!

Bij 360test willen wij u de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt genieten van onze service zowel vandaag en morgen als in de toekomst. Om dit te kunnen doen en u een buitengewone, gepersonaliseerde service te kunnen bieden die volledig op u is toegesneden, hebben we inzicht nodig in enkele van uw persoonlijke gegevens. Niettemin zijn uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk uitleggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en u inzicht geven in de opties en keuzes die u hebt om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Dat is ons doel, en in dit Privacybeleid ("Beleid") leggen we in detail uit wat we precies bedoelen. Uw privacy is belangrijk voor ons!

2. Over dit beleid

In dit beleid leggen we in detail uit welke relatie u hebt met 360test wat betreft uw persoonlijke gegevens. Het beleid is van toepassing op alle services van 360test en alle mogelijk daaraan gekoppelde services (hierna te noemen de "360test Service').

Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe services ontwikkelen of aanvullende services bieden. Als de introductie van deze nieuwe of aanvullende services een verandering met zich meebrengt in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zullen wij u meer informatie en aanvullende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Dit beleid is van toepassing op die nieuwe of aanvullende services, tenzij anders vermeld bij de introductie daarvan.

Het doel van dit Beleid is:

 1. Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen;
 2. Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt gebruiken om u een optimale ervaring te bieden wanneer u de 360test Service gebruikt; en
 3. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen.

Wij hopen u daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van uw privacy. Voor informatie over hoe u ons kunt bereiken als u vragen of opmerkingen hebt, gaat u naar sectie 14 'Contact met ons opnemen' hieronder. Als u het niet eens bent met de inhoud van dit Beleid, wijzen wij u erop dat het u vrij staat om al dan niet gebruik te maken van de 360test Service.

3. Uw rechten en voorkeuren: Keuze en controle

U bent er wellicht van op de hoogte dat de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) individuele personen bepaalde rechten verschaft met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. In het kader hiervan hebben we een aantal transparantie- en toegangsbeheerfuncties in ons 360test Center en onze privacyinstellingen geïmplementeerd, zodat gebruikers van deze rechten gebruik kunnen maken. De rechten die zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

 • Recht van toegang - het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken;
 • Recht op rectificatie - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering - het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen;
 • Recht op beperking - het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan;
 • Recht op bezwaar -
  • het recht om op elk moment om redenen betreffende uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen;
 • Recht op gegevensportabiliteit - het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor u juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben.

Om u in staat te stellen deze rechten gemakkelijk uit te oefenen en uw voorkeuren aangaande het gebruik van uw persoonlijke gegevens door 360test vast te leggen, bieden wij u via uw persoonlijke testpagina onder MijnAccount toegang tot de volgende instellingen:

 • E-mailadres wijzigen
 • Wachtwoord wijzigen
 • Accountinstellingen: newsletter ontvangen aan of uitzetten

MijnAccount geeft u de controle over de manier waarop 360test uw persoonlijke gegevens verwerkt. U vindt er informatie over wat er gebeurt als u uw instellingen op uw pagina Accountinstellingen aanpast en hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van bepaalde berichten van 360test. Als wij u elektronische marketingberichten sturen op basis van uw toestemming of anderszins voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, dan mag u gratis te allen tijde, respectievelijk dergelijke toestemming intrekken of bezwaar maken ('afmelden'). De elektronische marketingberichten die u van 360test ontvangt (bijvoorbeeld berichten per e-mail) zijn ook voorzien van een e-mailadres waarop u zich kunt afmelden.

Voor vragen over uw privacy, uw rechten of hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze medewerker Gegevensbescherming via het e-mailadres sven@360test.nl We zullen uw aanvraag binnen 4 weken na verificatie van uw identiteit beantwoorden. Mocht er extra tijd nodig zijn om uw vraag te beantwoorden, dan zal u per mail op de hoogte worden gebracht binnen welke termijn u van ons antwoord kunt verwachten. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ook contact opnemen met of een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

4. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

 1. Wanneer u zich inschrijft op de 360test Service - wanneer u zich inschrijft op de 360test Service, verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens zodat u de 360test Service kunt gebruiken.
 2. Via uw gebruik van de 360test Service - wanneer u de 360test Service gebruikt, verzamelen we persoonlijke gegevens betreffende uw gebruik van de 360test Service.
 3. Persoonlijke gegevens op basis waarvan wij extra voorzieningen/functionaliteit kunnen bieden - van tijd tot tijd kunt u ons ook aanvullende gegevens verstrekken of ons toestemming geven uw aanvullende persoonlijke gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om u meer voorzieningen of functionaliteit te bieden. Wij verzamelen geen foto's, precieze mobiele apparaatlocatie, spraakgegevens of contactpersonen van uw apparaat.
 4. Van derden - wij ontvangen geen persoonlijke gegevens over u en uw activiteiten van derden, zoals adverteerders en partners met wie we samenwerken om u de 360test Service te leveren (zie sectie 7 ‘Delen van uw persoonlijke gegevens’ hieronder). Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens alleen als u de derde partij of 360test voor het delen van die gegevens toestemming hebt verleend of als 360test een gewettigd belang heeft om de persoonlijke gegevens te gebruiken om u te voorzien van de 360test Service.
 5. Wij gebruiken geanonimiseerde en samengevoegde gegevens voor verschillende doelen, zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse, het maken van marketing- en promotiemodellen, het verbeteren van de 360test Service en het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen en functies binnen de 360test Service.

 

5.Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?

In de onderstaande tabellen ziet u welke categorieën persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken:

Persoonlijke gegevens verzameld wanneer u zich inschrijft voor de 360test Service

Categorieën persoonlijke gegevens

Categoriebeschrijving

Accountregistratiegegevens

Dit zijn de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt of die door ons zijn verzameld om u te kunnen aanmelden bij en gebruik te kunnen maken van de 360test Service. Dit zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Deze persoonlijke gegevens die wij u van u vragen, zijn vereist om uw account aan te maken. U hebt ook de optie om ons aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat wij uw account verder kunnen personaliseren. 

Welke persoonlijke gegevens we precies verzamelen is afhankelijk van het soort 360test Service-abonnement dat u neemt, hetzij als

 

Persoonlijke gegevens verzameld via uw gebruik van de 360test Service

Categorieën persoonlijke gegevens

Categoriebeschrijving

360test Service gebruiksgegevens

Dit zijn de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld als u de 360test Service gebruikt, zoals: 
 

 • Informatie over het soort 360test Service-abonnement dat u hebt.
 • Informatie over uw interacties met de 360test Service, zoals de datum en tijd van door u ingediende verzoeken
 • Uw interacties met de 360test klantenservice.
 • Technische gegevens, zoals URL-gegevens, cookiegegevens, uw IP-adres, het soort apparaten dat u gebruikt om toegang te krijgen tot of verbinding te maken met de 360test Service, unieke apparaat-id’s, apparaatkenmerken, type netwerkverbinding (wifi, 3G, LTE, Bluetooth e.d.) en provider, netwerk- en apparaatprestaties, type browser, taal, informatie voor Digital Rights Management, en besturingssysteem en de 360test-app versie.

Testinformatie

 • De teams die u heeft aangemaakt (en op welke datum)
 • De tests die u heeft uitgezet (en op welke datum)
 • Welke teams welke tests hebben ontvangen (en op welke datum)
 • De testuitslagen van u zelf en uw deelnemende teams

 

Dankzij persoonlijke gegevens die we met uw toestemming hebben verzameld, kunnen wij u extra eigenschappen of functies bieden

Categorieën persoonlijke gegevens

Categoriebeschrijving

Betalingsgegevens

Wij kunnen dit soort persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u zich inschrijft voor een proefabonnement of een van onze betaalde abonnementen aanschaft of andere aankopen doet via de 360test Service. Welke persoonlijke gegevens precies worden verzameld hangt af van de betalingsmethode (bijvoorbeeld direct via iDEAL of op factuurbasis), maar betreft in elk geval de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Type credit- of debitcard, vervaldatum en bepaalde cijfers van uw credit-/debitcardnummer;
 • Postcode;
 • Mobiele telefoonnummer; en
 • Details van uw transactiegeschiedenis;

Als u verkiest om op factuur te betalen, verstrekken wij uw persoonlijke gegevens aan onze betalingsverwerkers om zodat zij een kredietwaardigheidscontrole kunnen uitvoeren en u facturen kunnen sturen.

Gegevens over prijsvragen, enquêtes en sweepstakes

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om u in staat te stellen zich in te schrijven op en deel te nemen aan dit soort promotieacties. Welke persoonlijke gegevens precies worden verzameld, hangt af van het type promotieactie.

Marketinggegevens

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om 360test en onze partners / serviceproviders in staat te stellen u marketingcommunicaties te sturen:

 • per e-mail,
 • tijdens uw gebruik van de 360test Service, en/of
 • direct via de derde partij.

 

6. Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u de 360test Service gebruikt of daarmee communiceert, gebruiken wij om verschillende redenen diverse technologieën om de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen te verwerken. In de onderstaande tabel noemen wij de redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken, de rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens wettig mogen verwerken en de categorieën persoonsgegevens (genoemd in sectie 5 'Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?' die daarvoor worden gebruikt:

Waarom 360test uw persoonlijke gegevens verwerkt ('verwerkingsdoel')

Rechtsgrond voor het verwerkingsdoel

Categorieën persoonlijke gegevens die 360test gebruikt voor het verwerkingsdoel

De 360test Service leveren en personaliseren en uw ervaring daarmee en met andere door 360test geleverde services en producten verbeteren, bijvoorbeeld door binnen of buiten de 360test Service aangepaste, gepersonaliseerde of gelokaliseerde inhoud te bieden, aanbevelingen te doen, voorzieningen beschikbaar te stellen en reclames te tonen (ook voor producten en diensten van derden).

 • Uitvoering van een contract
 • Legitieme belangen
 • Accountregistratiegegevens
 • Service gebruiksgegevens

Inzicht verkrijgen in de manier waarop u toegang verkrijgt tot de 360test Service en deze gebruikt om te zorgen dat de 360test Service technisch goed functioneert, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en uw gebruik van de 360test Service te analyseren, inclusief uw interactie met toepassingen, reclames, producten en diensten die via de 360test Service beschikbaar worden gesteld, daaraan zijn gekoppeld of worden aangeboden.

 • Uitvoering van een contract
 • Legitieme belangen
 • Accountregistratiegegevens
 • Service gebruiksgegevens

Om u de testinformatie te verschaffen over de informatie die u heeft verzameld met het uitzetten van de tests.

 • Uitvoering van een contract
 • Legitieme belangen
 • Accountregistratiegegevens
 • Service gebruiksgegevens

Om met u te communiceren voor aan de 360test Service gerelateerde doelen.

 • Uitvoering van een contract
 • Legitieme belangen
 • Accountregistratiegegevens
 • Service gebruiksgegevens

Uw betalingen verwerken om fraude te voorkomen en te detecteren, waaronder frauduleuze betalingen en frauduleus gebruik van de 360test Service.

 • Uitvoering van een contract
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Legitieme belangen
 • Betalingsgegevens

Direct of via een van onze partners met u communiceren voor: 
 

 • marketingdoelen,
 • onderzoeksdoelen,
 • deelname aan prijsvragen, enquêtes en sweepstakes,
 • reclamedoeleinden,

via e-mails, meldingen of andere berichten, overeenkomstig de door u aan ons verleende toestemmingen (via uw pagina MijnAccount).

 • Toestemming
 • Legitieme belangen
 • Gegevens betreffende prijsvragen, enquêtes en sweepstakes
 • Marketing-gegevens

 

Voor meer informatie over de afwegingstoets die 360test heeft ondergaan om aanspraak te kunnen maken op de in de AVG vastgestelde rechtsgrond van gerechtvaardigd belang, verwijzen wij naar sectie 14 'Contact met ons opnemen', waar u meer informatie vindt over hoe u contact met ons kunt opnemen.

7. Delen van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben de categorieën ontvangers van de via uw gebruik van de 360test Service verzamelde of gegenereerde persoonlijke gegevens gespecificeerd.

Algemeen beschikbare informatie

De volgende persoonlijke gegevens zullen altijd algemeen beschikbaar zijn in de 360test Service: uw naam en/of gebruikersnaam.

Persoonlijke gegevens die u kunt delen

De volgende persoonlijke gegevens zullen alleen worden gedeeld met de categorieën ontvangers beschreven in de onderstaande tabel, als u ervoor kiest gebruik te maken van een specifieke 360test Service-functie waarbij het delen van bepaalde persoonlijke gegevens nodig is voor het juiste gebruik van de 360test Service-functie.

Categorieën ontvangers

Reden voor delen

Uw team coördinator

Het kan voorkomen dat wij bepaalde Service-gebruiksgegevens delen met andere 360test gebruikers, met name informatie aan de team coördinator die via diverse respondenten testinformatie over u verzamelt.

Het 360test-systeem is zodanig ontwikkeld (privacy-by-design) dat de gegeven antwoorden niet herleid kunnen worden naar een individu.

De gezamenlijke testresultaten over een persoon (in het geval van 180-graden tests) zijn beschikbaar voor de team coördinator.
 

Meer informatie over het beheren van meldingen, uw openbare informatie en wat u deelt met anderen kunt u vinden in de Sectie 3 'Uw rechten en voorkeuren: keuze en controle' van dit beleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie die wij kunnen delen

Categorieën ontvangers

Reden voor delen

Serviceproviders en anderen

We gebruiken technische serviceproviders die de technische infrastructuur kunnen beheren die we nodig hebben voor de 360test Service, de inhoud daarvan en de gegevens die wij verwerken hosten, opslaan, beheren en bewaren. 
Wij gebruiken technische serviceproviders om ons te helpen met u te communiceren, zoals beschreven in (Section 6) van dit beleid. 
Wij gebruiken marketing- en reclamepartners om u meer inhoud te tonen die beter aansluit bij uw interesses, of om inzicht te krijgen in uw gebruik van de 360test Service om deze voor u te verbeteren. Wij kunnen persoonlijke gegevens ook delen met bepaalde marketing- en reclamepartners om u promotiemateriaal over 360test te sturen.

360test Partners

Onze partners zijn bedrijven of organisaties die gebruik maken van 360test. Onze partners kunnen afhankelijk van het abonnementstype zelf tests uitzetten en testinformatie over teams en personen verzamelen. Deze partners krijgen ook de beschikking over de testresultaten. 360test zal deze testresultaten nooit ter beschikking stellen aan anderen zodanig dat dit direct herleidbaar is naar een bepaalde persoon. Wij stellen een verwerkersovereenkomst op met onze partners. Onze partners kunnen 360test ook gebruiken om tests uit te zetten aan andere partijen. In dat geval zijn onze 360test partners verantwoordelijk voor een deugdelijk privacy beleid met deze andere partijen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van 360test.

Academische onderzoekers

Wij delen uw persoonlijke gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld statistische analyse en academisch onderzoek, maar alleen in een gepseudonimiseerde indeling.

Overige bedrijven van de 360test-groep

Wij delen uw persoonlijke gegevens met andere bedrijven van de 360test-groep voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en om de 360test Service te onderhouden en aan u te kunnen leveren.

Opsporingsinstanties en toezichthouders voor gegevensbescherming

Wij delen uw persoonlijke gegevens wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder toepasselijk recht, of om te voldoen aan geldige gerechtelijke oproepen, zoals een huiszoekingsbevel, rechterlijk bevel of dagvaarding. 

Wij delen uw persoonlijke gegevens ook wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is voor het doel van ons eigen gewettigde belang of dat van een derde partij betreffende nationale veiligheid, rechtshandhaving, vervolging, opsporingsonderzoek, de bescherming van de veiligheid van personen, of ter voorkoming van overlijden of dreigend gevaar van lichamelijk letsel, mits we menen dat een dergelijke belang niet ondergeschikt is aan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden die vereisen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

Kopers van ons bedrijf

Wij delen uw persoonlijke gegevens in die gevallen waarin wij ons bedrijf verkopen aan of daarover onderhandelen met een koper of potentiële koper. 

In deze situatie zal 360test de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens blijven beschermen en u in kennis stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de koper of worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

 

8. Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u te voorzien van de 360test Service en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de 360test Service, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van uw persoonlijke gegevens zo lang u gebruiker bent van de 360test Service. Wij bewaren uw teams, teamleden, testuitslagen en accountgegevens.

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als er een onopgeloste kwestie is betreffende uw account, zoals een openstaand tegoed op uw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost;
 • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,
 • Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

9. Overdracht naar andere landen

Persoonlijke gegevens verzameld binnen de Europese Unie (EU) en Zwitserland kunnen worden overgebracht naar en verwerkt door derde partijen in een land buiten de EU en Zwitserland. In dergelijke gevallen zal 360test zorgen dat de overdracht van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens gepaste contractuele, technische en organisatorische voorschriften, zoals de standaard EU-contractclausules.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die wij treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen sectie 11 'Beveiliging van uw persoonlijke gegevens' van dit beleid.

10. Koppelingen

Wij kunnen advertenties van derden en andere inhoud die is gekoppeld aan websites van derden, weergeven. We hebben geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de privacypraktijken en inhoud van derden. Als u klikt op een advertentie of koppeling van een derde partij, dient u zich te realiseren dat u de 360test Service verlaat en dat persoonlijke gegevens die u verstrekt niet worden gedekt door dit beleid. Lees hun privacyregels om te weten te komen hoe ze uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

11. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van pseudonimisering, encryptie, toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen.

Uw wachtwoord beveiligt uw gebruikersaccount. Daarom raden we u aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot uw computer en browser te beperken en u na gebruik van de 360test Service af te melden.

12. Kinderen

De 360test Service is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar of de toegestane leeftijdslimiet (de "Leeftijdslimiet"). Personen jonger dan de minimumleeftijd, dienen de 360test Service niet te gebruiken en ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als u ouder bent van een kind onder de leeftijdsgrens en ontdekt dat uw kind persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan 360test, dient u contact met ons op te nemen via het formulier 'Contact met ons opnemen' via info@360test.nl en kunt u verzoeken om uitoefening van uw geldende rechten, zoals beschreven in sectie 3 ‘Uw rechten en voorkeuren: keuze en controle’ in dit beleid.

Als wij merken dat wij de persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen wij redelijke maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit houdt in dat wij het 360test-account voor dat kind mogelijk moeten verwijderen.

13. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen.

Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door in de 360test Service een opvallende kennisgeving te tonen of door u een e-mail te sturen. Wij kunnen u vooraf in kennis stellen.

Zorg daarom dat u een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

Meer informatie over dit Beleid en hoe 360test uw persoonlijke gegevens gebruikt, kunt u vinden op 360test.nl

 

14. Contact met ons opnemen

Dank u voor het lezen van ons privacybeleid. Als u vragen heeft over dit Beleid, kunt u met onze medewerker Gegevensbescherming contact opnemen via sven@360test.nl of door ons een brief te sturen op het volgende adres:

360test
Brinkstraat 286
7541 AV Enschede

 

360test is de gegevenscontroller voor het doel van de persoonlijke gegevens verwerkt in het kader van dit Beleid.

 

We hopen dat u geniet van 360test!             © 360test

 

Het nieuwe privacy beleid in het kort:

 • 360test.nl respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website 360test.nl.
 • 360test.nl weet dat uw persoonsgegevens en de testgegevens waardevol en vertrouwelijk zijn.
 • 360test.nl gaat dan ook altijd zeer voorzichtig met uw gegevens om. In geen geval krijgen derden de beschikking over de persoons- en testgegevens.

Per onderwerp geven wij hierna aan wat ons beleid is.

1. Doeleinden

1.1 Algemeen

360test.nl houdt zich aan de AVG, ingegaan op 25-5-2018.

1.2 Persoonsgegevens

Op 360test.nl wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de diensten van 360test.nl.

1.3 Testgegevens

De door de respondent ingevulde testgegevens worden slechts binnen de relevante testgroep gepresenteerd en teruggekoppeld. Zie verder: beveiliging gegevens.

Voor het genereren voor wetenschappelijk relevante onderzoeken en rapportages worden de verzamelde testgegevens volledig losgekoppeld van de invuller. De geheel geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om trends weer te geven en groepsonderzoek uit te voeren. De publiekelijk gepresenteerde resultaten zullen nooit en te nimmer te herleiden zijn tot persoon, groep, afdeling of organisatie.

Indien de opdrachtgever zelf de tests verstuurt en testresultaten verzamelt is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een privacy-policy waarin het omgaan met vertrouwelijke gegevens en de verspreiding van de resultaten is geregeld. 360test is niet verantwoordelijk indien opdrachtgever hier nalatig handelt. 

1.4 Nieuwsbrief

Op 360test.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen 360test.nl u te bieden heeft. In dat geval wordt uw e-mailadres gebruikt voor correspondentie met u over 360test.nl. Uw e-mailadres wordt nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

2. Beveiliging gegevens

360test.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens en tegen verlies van gegevens.

360test hanteert de gangbare veiligheidsregels met betrekking tot wachtwoorden. 360test zal nooit wachtwoorden door de telefoon vragen of verstrekken. 360test heeft een geautomatiseerd password-aanmaak en -recoverysysteem waarmee de kandidaten zelf nieuwe wachtwoorden kunnen aanvragen. 360test heeft geen directe toegang tot logingegevens. 360test kan wel via programmering toegang krijgen tot de testdata ten behoeve van uitvoeren van anoniem wetenschappelijk onderzoek.

3. Wijziging privacy beleid

360test.nl heeft het recht haar privacy beleid aan te passen. Veranderingen gaan direct in op het moment dat de wijzigingen zijn doorgevoerd op 360test.nl. Wij zullen de wijzigingen ook publiceren op 360test.nl.

4. Derden

360test.nl bevat links naar websites van derden. 360test.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook wordt 360test door onze partners ingezet bij andere partijen. Onze partners zijn zelf verantwoordelijk voor een goede naleving van de privacywetten bij deze andere partijen. 

5. Rechten van de User

5.1 Vastgelegde persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht 360test.nl te vragen welke persoonsgegevens 360test.nl van de gebruiker verwerkt. 360test.nl zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren.

5.2 Wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

De gebruiker kan 360test.nl verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te veranderen, aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. 360test.nl zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren.

6. Vragen en verzoeken

Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van 360test.nl, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: sven@360test.nl. Vermeld in de titel: Privacy Beleid.