360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

de vijf fasen van teamontwikkeling volgens tuckman

Teamontwikkeling: In welk stadium bevindt uw team zich?

Het teammodel van Bruce Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Volgens deze psycholoog is het doorlopen van alle fasen in een vaste volgorde van het grootste belang om als team optimaal te functioneren. Volgens Tuckman betekent dit dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gedragsnormen hebben vastgesteld en gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt. 

Volgens zijn model kunnen er vijf stadia in de ontwikkeling van teams worden onderscheiden:  1) de vormfase, 2) de stormfase, 3) de normfase, 4) de prestatiefase en uiteindelijke de 5) afscheidsfase. Deze stadia worden in de praktijk niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Veel teams blijven zelfs halverwege steken. Zo worden er bijvoorbeeld gedragsregels en afspraken gemaakt die contraproductief zijn. 


Deze test laat zien in welk stadium uw team zit. De afscheidsfase is hierbij buiten beschouwing gelaten omdat in deze fase het project of de samenwerking al zijn voltooid.

De vijf fasen van teamontwikkeling volgens Tuckman:

  • Doel: Blootleggen van de ontwikkelingsfase van uw team
  • Gebaseerd op: ontwikkelingsfase van een team volgens Bruce Tuckman
  • Resultaat: Inzicht in teamontwikkeling
  • Methodiek: U vult de test in over uw team
  • Duur: 5 min per ingevulde test

360 graden Feedback, Tuckman, gratis test, tests, Teambuilding, teamtests, Forming, Storming, Performing, Norming

360 graden Feedback, Tuckman, Teamontwikkeling, Forming, Storming, Performing, Norming

 


 

Tuckman's Teamonwikkelingstest afnemen

Naar gelang uw wensen en budget, kunnen wij Tuckman's teamontwikkelingstest op 4 manieren voor u faciliteren:

Wat is het voordeel van de test interpretatie?

De ervaring leert dat de werkelijke waarde van de test zit in de interpretatie van de resultaten; niet alleen, wat ben/scoor ik, maar vooral, wat betekent dit voor mijn organisatie?

Gebaseerd op de theorie, onze ervaring met de test en de toepassingen binnen organisaties, analyseren wij de resultaten van uw team en schrijven wij een adviesrapport. Een testinterpretatie zorgt ervoor dat een "leuke" test vertaald wordt in concrete handvatten.
 

Test & Training

Wilt u alles uit uw team halen, dan is het tevens mogelijk om de test af te nemen en daar een training aan te koppelen. Deze trainingen zijn bedoeld voor zowel startende als bestaande teams die niet optimaal functioneren, meer uit hun samenwerking willen halen of hun ontwikkeling willen versnellen. Voor een training maken wij altijd een maat-programma specifiek voor uw organisatievraag. De training die aan de test op basis van Tuckman gekoppeld kan worden is:

Door op de training te klikken krijgt u meer informatie over de training, inclusief de kosten ervan. 


Het verschil tussen do-it yourself, de testfacilitatie en de testinterpretatie vindt u in onderstaande tabel.

 

Do-it-yourself

Testfacilitatie

Testinterpretatie

Toegang tot de test voor uw team

Automatisch verzending en herinnering van uitnodigingen

PDF-bestand met testresultaten
Klik voor een voorbeeld

Opstarten van teams en uizetten van tests door 360test

Persoonlijke uitnodiging versturen

Responseverhogende maatregelen

Excel bestand voor verdere analyse
Klik voor een voorbeeld

Beschrijving van het gebruikte testmodel
Klik voor een voorbeeld

Uitgebreide testanalyse

Klik voor een voorbeeld

Adviezen en werkmethodieken
Klik voor een voorbeeld

Mogelijkheid om een test te personaliseren

Kosten voor 1 team van 5 personen

GRATIS

EUR 289,-

(Excl BTW)*

EUR 899,-

(Excl BTW)*

Kosten voor 1 team van 10 personen

GRATIS

EUR 379,-

(Excl BTW)*

EUR 949,-

(Excl BTW)*

Kosten voor 1 team van 20 personen

GRATIS

EUR 499,-

(Excl BTW)*

EUR 999,-

(Excl BTW)*

Kosten voor 1 team van 50 personen

GRATIS

EUR 719,-

(Excl BTW)*

EUR 1049,-

(Excl BTW)*

* Vraag naar de voordelige tarieven bij de afname van meerdere tests of door meerdere teams: info@360test.nl