360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

double loop learning

‘Single loop learning’ is gericht op perfectionering van routines. ‘Double loop learning’ wil zeggen dat ook de operationele normen voortdurend ter discussie staan en bijgesteld worden.
Dit vereist een zekere ambivalentie; aan de ene kant wordt van zelforganiserende groepen een grote mate van betrokkenheid en toewijding gevraagd, aan de andere kant moet men in staat zijn bestaande processen en producten ter discussie te stellen. Het vereist dus zowel cohesie als creativiteit en innovativiteit. Deze balans tussen interne behoefte aan stabiliteit (veroorzaakt door de cohesie) en de externe noodzaak voor verandering (creativiteit) wordt wel de afstemmingsparadox genoemd. Uit onderzoek blijkt dat sterk-cohesieve groepen minder creatief zijn door de sterke behoefte aan instemming (conformiteit, groepsdenken).