360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

de roos van leary

De Roos van Leary is een model waarmee kan worden voorspeld hoe iemand zal reageren op jouw gedrag. Door te kijken naar de interacties (het gedrag) tussen twee personen, kan afgeleid worden wat de relatie is tussen deze personen.

 

Kortom: de Roos van Leary brengt de onderlinge verhouding in beeld.


Deze verhouding wordt langs twee assen bepaald:

  • Wie is de baas? Ben je leidend (BOVEN) of volgend (ONDER) in de relatie? Deze as is complementair. Dat wil zeggen dat leiden uitlokt tot volgen en volgen uitlokt tot leiden.

  • Hoe gaan we met elkaar om? Werken we samen of tegen? Deze as is symmetrisch; werk jij cooperatief (SAMEN), dan zul je vaak ook veel cooperatief gedrag ontmoeten. Handel je competitief (TEGEN), dan zal de ander ook competitief reageren.

 

Globaal:

  • BOVEN-gedrag is: actief, initiatief nemen, leidinggeven, verantwoordelijkheid.
  • ONDER-gedrag is: afwachtend, afhankelijkheid, onderdanig, conformerend.
  • SAMEN-gedrag is: helpend, sympathiek, meewerkend.
  • TEGEN-gedrag is: onaardig, confronteren, bekritiseren.

 

Wilt u de test t.b.v. de Roos van Leary zelf gratis uitvoeren? Klik dan op onze testpagina.