360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

veranderkunde

Een groepsdynamische kijk op veranderen

Veranderkunde en organisatieontwikkeling hebben hun wortels in de groepsdynamica. Kurt Lewin heeft met zijn veldtheorie de basis gelegd voor de vele adviesbureaus die vanuit veranderkundig perspectief organisaties proberen te verbeteren.

De volgende stromingen staan aan de basis van wat nu organisatieontwikkeling wordt genoemd:

  1. 1946: T-groups: kleine leer-groepen bestudeerd door Kurt Lewin. De gebruikte technieken zouden uitmonden in wat later als teambuilding bekend zou komen te staan

  2. 1950: Actie-onderzoek, eveneens geinitieerd door Lewin.

  3. 1955: Participatief management-stroming van Likert

  4. 1958: Kwaliteit van de Arbeid van het Tavistock Instituut.

  5. 1968 Strategisch veranderen: het aanpassen van de organisatie aan de (veranderende) eisen van de omgeving.

Deze vijf stromingen hebben geleid tot een verzameling activiteiten die we nu organisatieontwikkeling (Engels: organizational development, OD) noemen.

Betekenis
Organisatieontwikkeling wordt gedefinieerd het gepland veranderen van een organisatie door toepassing van sociaalwetenschappelijke kennis met als doel de effectiviteit van de organisatie te verbeteren.
Veranderkunde is breder dan organisatieontwikkeling. Het omvat - naast organisaties - ook alle groepen die een verbeterd functioneren nastreven, zoals bijvoorbeeld een projectgroep. Dat is de reden dat bij groepsdynamica wordt gesproken over veranderkunde en niet zozeer organisatieontwikkeling.
Waar veranderkunde haar wortels in de groepsdynamica heeft, is verandermanagement ontwikkeld vanuit de managementtheorie. Hoewel niet juist, worden in de praktijk beide begrippen door elkaar gebruikt. 

De interventiekunde is op haar beurt weer beperkter dan veranderkunde. De interventiekunde houdt zich hoofdzakelijk bezig met de in de praktijk toe te passen technieken. 

Literatuur
Organizational Development & Change, Cummings & Worley