360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

definitie van een team

Wanneer kun je spreken van een team?
Vanuit diverse vakgebieden worden definities gegeven over wat groepen nu eigenlijk zijn. Afhankelijk van de invalshoek staat communicatie, invloed, interactie, identiteit of de structuur centraal. Om tot een definitie te komen, worden de gezamenlijke kenmerken beschreven.

Gezamenlijke kenmerken
In de groepsdynamica wordt gesproken over een groep als aan de volgende kenmerken wordt voldaan (geen dwingende opsomming):

  • tussen 2 en de 20 personen
  • gemeenschappelijk doel
  • directe interactie tussen de leden
  • onderling van elkaar afhankelijk voor het resultaat
  • er is sprake van een groepsstructuur en (werk)afspraken
  • Verzamelingen mensen (categorieën) versus groepen


Een verzameling mensen (ook wel een categorie genoemd, of in het Engels collective) is een groep mensen die een gemeenschappelijk kenmerk delen. Bijvoorbeeld: de groep Volkskrantlezers, de groep intellectuelen, de groep mensen die een Nieuwjaarsduik neemt, of de groep mensen met een piercing. Deze categorieën behoren expliciet niet tot het werkveld van de groepsdynamica, omdat hier geen sprake is van onderlinge afhankelijkheid en noodzakelijke interactie om tot het eindresultaat te komen.

Groep versus team
In het dagelijks spraakgebruik wordt onderscheid gemaakt tussen een groep en een team. Een team is dan een bijzonder soort groep, namelijk een effectieve groep. Hierbij horen dan kenmerken zoals cohesie, doelgerichtheid, motivatie en een goede samenwerking.

 

Om zelf een teamtest te doen, klik op onze teamtestpagina